درب ضد حریق دولنگه متناسب با کارکردی که دارد در ابعاد مشخصی ساخته می شود. ابعاد استاندارد درب ضد حریق لنگه پشت تا پشت چهارچوب ۲۰۰ سانتی متر می باشد و ارتفاع درب ضد حریق لنگه نیز ۲۱۰ سانتی متر می باشد. همان طور که مشاهده می شود تغییری و اختلافی بین ارتفاع درب ضد حریق فلزی تک لنگه و دو لنگه وجود ندارد و تنها اختلاف عرض متفاوت این درب ها می باشد.


  البته باید بیان شود که در تمام پروژه ها ایجاد عرض ۲۰۰ سانتی متر مقدور نمی باشد و به همین دلیل کارخانه ساخت سایز های سفارشی درب ضد حریق دو لنگه مورد تاییده سازمان آتش نشانی را انجام می دهد. از عرض های ۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتی متر می توان به عرض های رایج درب های دو لنگه مورد تایید سازمان آتش نشانی نام برد.


   • سفید
   • ماهاگونی
  • فقط کالاهای موجود
 • مقایسه ( مورد)