اچ دی اف یا همان HIGH DENSITY FIBER  به نوعی تخته فیبر گفته میشود که به روش خشک تولید می شود به صورتی که چگالی آن بالای 800 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد .
  در واقع تولید درب های ساختمان مسکونی و آپارتمان ها به دو روش :تولید درب تمام چوب و یا تولید درب روکش دار صورت میگیرد .

  درب اچ دی اف مانند خیلی از درب های موجود در بازار جزوءدسته درب های روکش دار محسوب میشود 
  تولید ورق ها HDF وMDF دارای دو فرایند تولید می باشد.و درواقع اختلاف بین HDF وMDF براساس شرایط مواد اولیه و شرایط پرس این دو مصنوع چوبی می باشد .دانسیته HDFتقریبا20 درصد از MDFبیشتر می باشد و میزان حجم فیبر مورد استفاده در HDFنسبت به MDFدر واحد حجم بیشتر می باشد .
  پس می توان بیان کرد ماهیت اصلی HDFبا MDFاز نظر نوع چسب،فیبرو مواد افزودنی شبیه به هم می باشند ولی اختلاف هایی در میزان فشار،حرارت و میزان مواد اولیه وجود دارد .با توجه به فشار پرس و حجم الیاف در HDFمی توان گفت که مقاومت درب HDFدر برابر رطوبت نسبت به MDFفقط به دلیل پروسه تولید و مواد اولیه و فشار پرس بیشتر می باشد .
  درب داخلی HDFاز چوب روسی کاملا خشک شده می باشد .با این تفاوت که قبل از اینکه روکش HDFروی آن کلاف شود چوب ها به قطعات کوچکتری بریده میشوند،در این حالت به اصطلاح بازاری جک چوب ویا به عبارت علمی تر مقاومت چوب در برابر هر تابیدگی افزایش پیدا می کند .

   • سفید
   • ماهاگونی
   • مشکی
   • گردویی
  • فقط کالاهای موجود
 • مقایسه ( مورد)